Zasady rekrutacji

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzicu, zadbaj o edukację, zdrowie i kondycję swego dziecka!
Dzieci siedmioletnie oraz uczniowie przyszłorocznych klas czwartych mają okazję rozpocząć naukę w klasach sportowych.   Uczniowie zakwalifikowani do tych klas w ramach zajęć szkolnych mają zapewnione (dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb) godziny bezpłatnego, tygodniowego szkolenia sportowego. Składają się na nie: pływanie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, szkolenie piłkarskie dla chłopców, gimnastyka z elementami tańca i cheerleadingu dla dziewczynek, piłka siatkowa. Wszystkie zajęcia  prowadzone są przez wykwalifikowanych, kreatywnych trenerów mających doświadczenie w pracy z dziećmi.  
      Codziennie uczniowie mogą korzystać ze zbilansowanych, zdrowych i smacznych  posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej oraz z zajęć świetlicowych. Zapewniamy dowóz wszystkim uczniom mieszkającym na terenie Gminy Międzyrzecz.                                
       

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  rekrutacji! 

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA TEMAT REKRUTACJI

UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W MIĘDZYRZECZU

I. Informacje ogólne:

1. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu utworzone zostaną dwie klasy pierwsze, dwie klasy czwarte - w każdym z poziomów jedna o typie sportowym..                                                                                                  

2. Do każdej z klas rekrutujemy dziewczynki i chłopców.

3. Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej ogólnodostępnej, należy złożyć w szkole zgłoszenie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania na naszej stronie internetowej).

4. Aby zapisać dziecko do klasy sportowej należy wypełnić podanie ( formularz dostępny  w sekretariacie szkoły lub do pobrania na naszej stronie internetowej). Przy rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązują obwody szkół . Przyjmujemy każde lubiące ruch dziecko zamieszkałe w Międzyrzeczu lub okolicy. Ważne jest, by lubić ruch i mieć dobre zdrowie .

5. Szkolenie ukierunkowane dzieci z klasy sportowej realizowane będzie na pływalni miejskiej, stadionie miejskim i w obiektach sportowych szkoły ( duża sala gimnastyczna i sala do ćwiczeń akrobatycznych i ogólnorozwojowych).

6. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych odbędzie się w  wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie  ( informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły). Warunkiem przystąpienia ucznia do testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzające dobry stan zdrowia dziecka i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. teście.

7. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 15 marca 2019r. po godz. 15.00.

II. Zasady rekrutacji:

1. Do klasy pierwszej ogólnodostępnej rekrutujemy w pierwszej kolejności dzieci z obwodu (ul. Antka, Boryny, Budowlanych, Dąbrowskiego, Fabryczna, Libelta, Lipce, Piastowska, Przemysłowa, Reymonta, Rocha, Rokitniańska, Waszkiewicza, Winnica, Zakaszewskiego,  os. Zamkowe).

    a) Zostanie przyjęty do niej każdy uczeń, którego Rodzice :

    · złożą zgłoszenie w sekretariacie szkoły w dniach od 19.02.2019 r.  - 01.03.2019 r.
    · złożą wniosek dla ucznia spoza obwodu, jeśli mieszkają gdzie indziej;

2. Do klasy pierwszej i czwartej sportowej zostanie przyjęty:

    a) uczeń, którego Rodzice do 01.03.2019 r. złożą w sekretariacie szkoły:

    - podanie o przyjęcie do klasy sportowej podpisane przez Rodzica,

    - zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w Teście Sprawności,

     b) uczeń, który zaliczy Test Sprawności Fizycznej,

     c) uczeń, którego Rodzice od 15.03.2019  r.  do 22.03.2019 r. do godz.15.00 potwierdzą pisemnie w sekretariacie szkoły wolę uczęszczania dziecka do klas sportowych.

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 1 kwietnia 2019r. o godz.12.00.

4. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasach sportowych, przy spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie spełniający dodatkowo kryteria podane w Uchwale nr 10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.

5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

    a) kartę zdrowia i szczepień dziecka ,

    b) 2 zdjęcia ( 30x42 mm) , 

    c) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych

       do uprawiania sportu do dnia 15 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

       (tylko w przypadku dzieci z klas sportowych).

1 marca 2019 r.  o godzinie 16.00  w sali gimnastycznej SP-1 odbędzie się test sprawnościowy dla kandydatów do klasy I sportowej (pamiętamy o zabraniu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na przystąpienie do testu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

CZEKAMY NA WAS W JEDYNCE!

pdfUchwala_Rady_Miejskiej_XXXII-327-17.pdf196.76 KB

pdfHarmonogram_rekrutacji_Z-25-2019.pdf857.59 KB

docxTest_Sprawnosci_Fizycznej.docx30.36 KB

pdfHarmonogram_rekrutacji_do_przedszkola_Z-26-2019.pdf1.14 MB

pdfUchwala_RM_Rekrutacja_przedszkole_XXXII-326-17.pdf270.69 KB

docOświadczenie_woli_przedszkole.doc24.5 KB

pdfRODO_inf.opiekunowie-rodzice.pdf197.82 KB

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
12
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy