Zasady rekrutacji

        Rodzicu, zadbaj o edukację, zdrowie i kondycję swego dziecka!
Po raz pierwszy na terenie Międzyrzecza siedmiolatki mają okazję rozpocząć naukę w klasie sportowej, jaka powstaje w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Dzieci zakwalifikowane do tej klasy w ramach zajęć szkolnych mają zapewnione (dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb) godziny bezpłatnego, tygodniowego szkolenia sportowego. Składają się na nie: pływanie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, szkolenie piłkarskie dla chłopców, gimnastyka z elementami tańca i cheerleadingu dla dziewczynek. Wszystkie zajęcia  (lekcyjne i sportowe) odbywają się w godzinach od  8.00 do 14.00 i prowadzone są przez wykwalifikowanych, kreatywnych trenerów mających doświadczenie w pracy z dziećmi.  
      Codziennie uczniowie mogą korzystać ze zbilansowanych, zdrowych i smacznych  posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej oraz z zajęć świetlicowych. Zapewniamy dowóz wszystkim uczniom mieszkającym na terenie Gminy Międzyrzecz.                                
       

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  rekrutacji! 

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW NA TEMAT REKRUTACJI

UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W MIĘDZYRZECZU

 

I. Informacje ogólne:

1. W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu utworzone zostaną dwie klasy pierwsze : jedna zapewniająca naukę dzieciom zamieszkałym w obwodzie szkoły (Ia) i klasa sportowa ( Ib) realizująca, oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu  pływania, piłki nożnej i gimnastyki.                                                                                                  

2. Do każdej z klas rekrutujemy dziewczynki i chłopców.

3. Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej ogólnodostępnej, należy złożyć w szkole zgłoszenie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania na naszej stronie internetowej).

4. Aby zapisać dziecko do klasy sportowej należy wypełnić podanie ( formularz dostępny  w sekretariacie szkoły lub do pobrania na naszej stronie internetowej). Przy rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązują obwody szkół . Przyjmujemy każde lubiące ruch dziecko zamieszkałe w Międzyrzeczu lub okolicy. Ważne jest, by lubić ruch i mieć dobre zdrowie .

5. Szkolenie ukierunkowane dzieci z klasy sportowej realizowane będzie na pływalni miejskiej, stadionie miejskim i w obiektach sportowych szkoły ( duża sala gimnastyczna i sala do ćwiczeń akrobatycznych i ogólnorozwojowych).

6. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej odbędzie się w  w piątek 6 kwietnia 2018 r. lub w poniedziałek 9 kwietnia 2018 r.  (termin do wyboru) o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej przy ul. Staszica 22 a w Międzyrzeczu. Warunkiem przystąpienia ucznia do testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzające dobry stan zdrowia dziecka i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. teście.

7. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 10 kwietnia 2018 r. po godz. 15.00.

 

II. Zasady rekrutacji:

1. Do klasy pierwszej ogólnodostępnej rekrutujemy w pierwszej kolejności dzieci z obwodu (ul. Antka, Boryny, Budowlanych, Dąbrowskiego, Fabryczna, Libelta, Lipce, Piastowska, Przemysłowa, Reymonta, Rocha, Rokitniańska, Waszkiewicza, Winnica, Zakaszewskiego,  os. Zamkowe).

    a) Zostanie przyjęty do niej każdy uczeń, którego Rodzice :

    · złożą zgłoszenie w sekretariacie szkoły w dniach od 19.02.2018 r.  - 09.03.2018 r.
    · złożą wniosek dla ucznia spoza obwodu, jeśli mieszkają gdzie indziej;

2. Do klasy pierwszej sportowej zostanie przyjęty:

    a) uczeń, którego Rodzice do 30.03.2018 r. złożą w sekretariacie szkoły:

    - podanie o przyjęcie do klasy sportowej podpisane przez Rodzica,

    - zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w Teście Sprawności,

     b) uczeń, który uczeń zaliczy Test Sprawności Fizycznej,

     c) uczeń, którego Rodzice od 25.04.2018  r.  do 8.05.2018 r. do godz.15.00 potwierdzą pisemnie w sekretariacie szkoły wolę uczęszczania dziecka do klasy sportowej.

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 9 maja 2018 r. o godz.12.00.

4. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasie sportowej, przy spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie spełniający dodatkowo kryteria podane w Uchwale nr 10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.

5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

    a) kartę zdrowia i szczepień dziecka ,

    b) 2 zdjęcia ( 30x42 mm) , 

    c) zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych

       do uprawiania sportu do dnia 15 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

       (tylko w przypadku dzieci z klasy sportowej).

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

CZEKAMY NA WAS W JEDYNCE!

 

Nowa sieć szkół w Międzyrzeczu:

      pdfuchwała_RM_dostosowanie_sieci_szkół.pdf1.87 MB

 

Harmonogram rekrutacji:

     pdfharmonogram.pdf332.12 KB

 

Kryteria przyjęć dla dzieci spoza obwodu:

      pdfuchwała_RM_kryteria_naboru_dla_dzieci_spoza_obwodu.pdf200.26 KB

 

Regulamin rekrutacji:

     

 

Test sprawności fizycznej:

    pdftest_sprawności_fizycznej.pdf479.08 KB

 

Dokumenty do pobrania: http://jedynka-miedzyrzecz.pl/index.php/rekrutacja/dokumenty-do-pobrania

Terminy: http://www.jedynka-miedzyrzecz.pl/index.php/rekrutacja/terminy

Dlaczego warto? http://www.jedynka-miedzyrzecz.pl/index.php/39-dlaczego-warto/rekrutacja/terminy

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
23
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1746024