4859 - rotmistrz Witold Pilecki

W listopadzie ubiegłego roku, pod kierunkiem mgr Danuty Klimaszewskiej, rozpoczęliśmy w naszym Gimnazjum prace nad projektem opisującym życie i dokonania rotmistrza Witolda Pileckiego.

Cele i zadania które przyświecają nam w naszej pracy:

CELE:

  1. Poznanie życia Witolda Pileckiego.
  2. Zapoznanie społeczności szkolnej z jego dokonaniami.
  3. Określenie wzorca patriotyzmu na podstawie życia i działalności Witolda Pileckiego.
  4. Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowanie uczniów historią.

ZADANIA:

  1. Odkrywanie historii życia rotmistrza Pileckiego.
  2. Gromadzenie literatury i dostępnych informacji o W. Pileckim.
  3. Przygotowanie i opublikowanie cyklu informacji o życiu rotmistrza Pileckiego na stronie internetowej szkoły.
  4. Przygotowanie zajęć dla uczniów dotyczących życia bohatera oraz quizu wiedzy o Pileckim.
  5. Przygotowanie wystawy dotyczącej Żołnierzy Niezłomnych.

 

Witold Pilecki

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
10
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2459153

Partnerzy