Posumowanie działalności szkoły w I semestrze 2014/2015

Bo jak nie my, to kto?

Gala Talentów 2015

Posumowanie działalności szkoły w I semestrze 2014/2015

        

W piątek 16 stycznia br. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury utalentowana młodzież Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu dała prawdziwy popis swych umiejętności. Piosenki przeplatały się z tańcem, recytacją i bajkami w kabaretowym wydaniu. Galę Talentów uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: wiceburmistrz Międzyrzecza pani Agnieszka Śnieg, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pani Izabela Korejwo, członek Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej pan Paweł Gall oraz uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych z naszego rejonu wraz ze swymi opiekunami.

           Na scenie piosenkarskimi aranżacjami błysnęli: Jowita Szudra, Olga Fąka, Wiktoria Dominiak, Ola Czop, Wojtek Matulewicz, Natalia Połomka, Aleksandra Grządko, Anastazja Łuczak, Aldona Chwirot, Magdalena Kasprzak i Malwina Pasewicz. Piękny, autorski układ choreograficzny wykonały: Dagmara Ziętek i Karolina Daszkiewicz. Mocnym brzmieniem elektrycznej gitary zahipnotyzował publiczność Filip Spiczak. Do świata renesansowej kultury dworskiej przeniosła nas Katarzyna Juszczak, akompaniując na flecie recytatorce - Alicji Krzywoszyi.

Swe doskonałe przygotowanie młodzi artyści zawdzięczają paniom: Krystynie Frankiewicz i Iwonie Stańskiej, które jesienią przeprowadziły casting, a w styczniu bardzo profesjonalnie zorganizowały Galę Talentów.

           Wielkimi brawami, a w trakcie występu salwami śmiechu , publiczność reagowała na aktorskie popisy uczniów klasy Ic: Aleksandry Kubowicz, Agaty Kwaśny, Martyny Wróbel, Darii Kortus, Magdaleny Michalczak, Agaty Mirowskiej, Anny Szpytko , Mai Wojciechowskiej, Jakuba Kusza, Piotra Szymkowiaka i Emila Magryna, którzy pod kierownictwem pani Małgorzaty Stuckiej zaprezentowali Bajki dla Potłuczonych kabaretu Potem.

             Gala Talentów stała się również okazją do przypomnienia przez Samorząd Uczniowski najważniejszych działań, jakie podjęto w I semestrze br. szkolnego w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Pod czujnym okiem opiekunów samorządu, pana Marcina Jędrowskiego i pani Alicji Bartkowiak, uczniowie: Emilia Ganczarska, Aleksandra Muller, Marta Iwińska, Dominik Rau, Bartek Antys informowali o sukcesach dydaktycznych Gimnazjum nr 1 (wysokim EWD - świadczącym o efektywnym nauczaniu i kwalifikującym placówkę do tzw. szkół sukcesu, I miejscu w powiecie pod względem liczby finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014, 21 reprezentantach tegorocznych konkursów przedmiotowych, 24 uczestnikach konkursu ,,Czytanie warte zachodu”). Warto również podkreślić, że w tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami naukowymi: Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie nasi uczniowie wzięli udział w ciekawych zajęciach, na które zabrała ich pani Barbara Jednorowicz. Korzystamy również z form edukacyjnych zaproponowanych przez Centrum Nauki Kopernik . Przez cały rok wszyscy gimnazjaliści na lekcjach matematyki biorą udział w programie Lepsza szkoła, a na lekcjach języka polskiego w konkursie Szkolna Liga Językowa.

                       Jednak szkoła to nie tylko nauczanie, ale również wychowanie i profilaktyka. We wrześniu wszyscy pierwszoklasiści wzięli udział w warsztatach integracyjnych ,,Razem” koordynowanych przez panie pedagog: Annę Ziębę i Izabelę Kostrzewę. Przez cały rok szkolny realizujemy programy profilaktyczne „Rakoobrona” oraz „Spójrz inaczej”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w konkursie ekologicznym z okazji Święta Obry i Paklicy (opieka pań: Renaty Kubiak oraz Iwony Stańskiej), a także w akcji Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza (kooordynacja: p. K. Frankiewicz i p. I. Stańska). Klasy drugie i trzecie wizytowały Areszt Śledczy w Międzyrzeczu w ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego Więzienie - stracony czas. W projekcie Dziedzictwo kulturowe Brójec - szanse na rozwój brali udział uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas.

                   Działalność charytatywna to kolejny obszar, w którym młodzież naszej szkoły okazywała wielkie serce i empatię. Wszystkich porusza niezwykła wręcz aktywność Szkolnego Koła Caritas, którym opiekują się pani Anna Zięba i pan Janusz Rutkowski. SKC wzięło udział w Powiatowym Pikniku Rodzinnym, pomagało w organizacji XVII Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Terapii Zajęciowej pod patronatem wojewody lubuskiego i starosty międzyrzeckiego, zorganizowało w szkole akcję Bandaże dla Afryki, aby wspomóc jeden z afrykańskich szpitali oraz akcję Słodkie poniedziałki, aby pomóc potrzebującym koleżankom i kolegom. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę żywności oraz środków czystości pod hasłem Zostań świętym Mikołajem, włączyli się w imprezę Mikołaj w Muzeum i podjęli jeszcze wiele innych działań. W każdym razie liczba osób, którym pomogli wolontariusze SKC i ich opiekunowie, przekroczyła w tym semestrze 70.

               Społecznikowskie postawy naszych uczniów objawiły się również podczas zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pod opieką pań: Renaty Kubiak, Iwony Stańskiej i Krystyny Frankiewicz uczniowie: Kacper Fiałka, Aleksandra Czop, Klaudia Sima, Alicja Krzywoszyja,   Iga Kluczyńska, Paulina Jankowska, Zuzanna Uznańska, Gabriela Siwek, Olga Fąka, Jowita Szudra, Julia Rzepa, Paulina Stępak, Natalia Mikowska, Patrycja Skawicka, Natalia Kudlińska, Weronika Bartkowiak, Dominika Pasja, Małgorzata Staszewska, Magdalena Kasprzak zebrali 5788 zł i 47 euro. To rekordowa kwota w naszej szkole. Natomiast Samorząd Uczniowski jak co roku włączył się w akcję Góra Grosza, na którą koordynatorka, pani Monika Moraczyńska, mogła przekazać kwotę 581 zł. Tych kilka danych może świadczyć tylko o jednym - uczniowie Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu mają serce na dłoni i chętnie okazują je potrzebującym.

                       Żeby efektywnie się uczyć, udzielać społecznie, rozwijać artystyczne talenty, trzeba być w dobrej formie fizycznej. O to dbają nauczyciele wychowania fizycznego, którzy oprócz standardowych zajęć w formie gimnastyki czy gier zespołowych, podjęli także nieszablonowe działania: mecze rodzice – dzieci, uczniowie – nauczyciele (koordynatorki: p. Elżbieta Podgajska i p. M. Olewska), rozgrywki międzyszkolne, wspinaczka skałkowa (koordynatorzy: p. Mirosława Gemborowska i p. Janusz Malinowski), warsztaty poświęcone zdrowemu odżywianiu się połączone z zajęciami aerobiku (p. Mirosława Gemborowska).

                       Czy lista sportowych przedsięwzięć wyczerpuje to, co zdarzyło się w Jedynce przez pierwszy semestr? Otóż nie. Trzeba jeszcze wspomnieć, że dzięki staraniom panów informatyków Mirosława Matyjaszczyka, Ryszarda Adamskiego oraz zaangażowaniu pani wicedyrektor Renaty Matysek świetnie funkcjonuje od września elektroniczny dziennik Librus i cała infrastruktura związana z technologią informacyjno - komunikacyjną.

W świecie internetowym mamy też swoiste rekordy. Od 3 listopada oficjalnie liczymy wejścia na naszą nową stronę internetową: www.jedynka-miedzyrzecz.pl, którą administruje z artystyczną werwą pan Krzysztof Kostrzewa. Mobilizuje całą szkolną społeczność – uczniów i nauczycieli - do współtworzenia naszej wirtualnej przestrzeni. Liczba wejść od 3 listopada przekroczyła już 130 tysięcy, a sama strona stała się platformą edukacyjną połączoną z Facebookiem i You Tube.

                   Jesienią, podczas uroczystych obchodów Dnia Niepodległości, zorganizowanych przez klasy: 2a i 3e pod opieką p. Danuty Klimaszewskiej i pana Marcina Jędrowskiego, odbyły się także wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie przy pomocy pani Alicji Bartkowiak oraz Doroty Cieloch przeprowadzono wybory do Rady SU. W skład Prezydium wchodzą: Emilia Ganczarska (PSU), Dominik Rau (zastępca PSU), Klaudia Kasica (sekretarz SU), Patrycja Skawicka (skarbnik SU), Magdalena Kasprzak (łącznik RZPU).

                Grudzień był dla nas magicznym miesiącem. Kiermasz świąteczny, na którym pojawiły się przepiękne ozdoby choinkowe wykonane przez panią Renatę Kubiak i jej podopiecznych oraz uczniów otoczonych opieką pana K. Kostrzewy, zadziwił wszystkich bogactwem form i kolorów.   Przedświąteczny czas to niepowtarzalna atmosfera i okazja do sympatycznych spotkań rodziców, uczniów oraz nauczycieli-seniorów. Tradycje bożonarodzeniowe stały się również pretekstem do poznania kultury niemieckiej podczas corocznego Weinachtsmarktu w Berlinie, którą uczniowie odkrywali dzięki pani Monice Szypszak oraz pani Alicji Bartkowiak. Najważniejszym jednak wydarzeniem były niezwykle piękne jasełka przygotowane przez gimnazjalistów pod opieką pań: Iwony Skwarnej (koncert kolęd), Alicji Bartkowiak, Doroty Cieloch i Małgorzaty Olewskiej (jasełka i dekoracje). Wielu niezwykłych wzruszeń dostarczyło nam Spotkanie Opłatkowe z emerytowanymi pracownikami szkoły. W murach Jedynki w świątecznym nastroju składały sobie życzenia 4 pokolenia związane z naszą placówką. To było niecodzienne przeżycie.

                 I tak nadszedł styczeń. Zakończenie semestru, klasyfikacja, konkursy, zawody pływackie i.... tysiące innych wydarzeń, o których napiszę za kilka miesięcy.

W naszej szkole wciąż coś się dzieje. Tętni ona życiem od rana do wieczora – samych regularnie odbywających się zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych, artystycznych i sportowych mamy ponad czterdzieści. W Jedynce każdy może rozwijać własne pasje, zdolności i zainteresowania. Wystarczy, by zawitał do naszej placówki. Żadnego talentu na pewno nie zmarnujemy.

Dyrektor GM-1 w M-czu

mgr J. Obrębska - Spychała

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
1
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2161390

Partnerzy