Język angielski

ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 28 listopada 2019 r. o godz. 10:50 w sali 16 odbędzie się etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.   Konkurs organizowany jest ...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET- ME- NOT’

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET- ME- NOT’ 20.11. 2019 r. (środa)  CELE KONKURSU: Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim Podniesienie umiejętności językowych Promowanie czytelnictwa Podniesienie ...

Wymiana międzynarodowa 2019/2020

RUSZA CZWARTA EDYCJA WYMIANY MIEDZYNARODOWEJ Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły będą po raz czwarty uczestniczyć w wymianie międzynarodowej z uczniami z holenderskiego miasta Goenlo. Uczniowie Szkoły Podsta...

Sukces naszych uczniów w konkursie z języka angielskiego!

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zmierzyli się z pytaniami prestiżowego Europejskiego konkursu "The Big Challenge". W konkursie online wzięło udział 6423 szkół z 10 krajów Europy. 11.931 uczestników z Polski sprawdziło swoje kompetencje język...

Konkurs szkolny o tytuł Anglisty Roku

  Drogi Uczniu! Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego oraz powalczyć o tytuł Najlepszego Anglisty w naszej szkole? Lubisz rozwiązywać testy? Jeśli tak, nie wahaj się, przeżyj fantastyczną przygodę z językiem angielskim!. Konkurs...

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?

Język angielski jest współcześnie najpopularniejszym językiem obcymna świecie – zna go ok. 1,5 miliarda ludzi mieszkających na wszystkich kontynentach. Język angielski jest językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej i dyplomacji. umożliwi...

 • 1
 • 2
Poprzedni Następny

Język angielski Język angielski

ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

flaga

28 listopada 2019 r. o godz. 10:50 w sali 16

odbędzie się etap szkolny konkursu przedmiotowego

z języka angielskiego

dla uczniów szkół podstawowych.

 

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 28.11.2019 r.;

II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 9.01.2020 r.;

III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 5.03.2020 r.

Zawody szkolne odbędą się w formie testu leksykalno-gramatycznego. Na wykonanie testu przeznacza się 60 minut.

Zawody rejonowe odbędą się w formie testu obejmującego zadania leksykalno -gramatyczne oraz zadania sprawdzające czytanie ze zrozumieniem.

Na wykonanie testu przeznacza się 90 minut.

Zawody wojewódzkie będą się składać z dwóch części:

1) część pisemna – w formie testu leksykalno-gramatycznego, sprawdzającego zasób słownictwa, stopień opanowania materiału gramatycznego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na wykonanie testu przeznacza się 90 minut;

2) część ustna – w formie rozmowy z komisją konkursową (5-8 minut) na jeden z wylosowanych tematów, podczas której uczeń powinien wykazać się umiejętnością: wypowiadania się, wyrażania własnych opinii oraz podtrzymywania rozmowy na tematy związane życiem codziennym (rodzina, dom, podróże, zakupy, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, święta, szkoła, telewizja, wakacje, sport, ulubiony pisarz, aktor, piosenkarz, itp.) oraz tematy związane z życiem młodego człowieka we współczesnym świecie (np. edukacja, rozrywka, sport, ekologia, środki masowego przekazu, żywienie, podróże, nauka i technika, świat przyrody, święta).

Wszyscy uczestnicy zawodów finałowych przystępują do części pisemnej i ustnej Konkursu.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu.

Na wszystkich etapach konkursu wymagana jest znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień gramatycznych i funkcji komunikacyjnych oraz umiejętności w zakresie poszczególnych sprawności odnoszące się do podstaw programowych nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

Na II stopniu Konkursu wymagana jest ponadto:

1) znajomość słownictwa dotyczącego życia młodego człowieka we współczesnym świecie z uwzględnieniem realiów krajów angielskiego obszaru językowego;

2) użycie bardziej złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych;

3) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania informacji oraz rozumienia ogólnego sensu tekstów pisanych (zawierających także słownictwo i struktury, których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu).

Na III stopniu Konkursu wymagane jest także formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi, wyrażanie własnych opinii, a także właściwe reagowanie językowe na wypowiedź rozmówcy.

Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

 

Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.

Laureatom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia.

Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.

Uprawnienia laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:

1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem (celująca końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem – jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej);

2) zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem;

3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej

 

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/kp-regulamin-j.-angielski-2020-ok.pdf

 

Uczniowie klas IV-VIII chętni do udziału proszeni są

o zgłoszenie się do swoich nauczycieli języka angielskiego

keep

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET- ME- NOT’

konkurs

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘FORGET- ME- NOT’

20.11. 2019 r. (środa) 

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
 • Podniesienie umiejętności językowych
 • Promowanie czytelnictwa
 • Podniesienie samooceny uczniów

Dlaczego warto przystąpić do konkursu Forget-me-not?

 

Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today.

 

Jordan Peterson

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP kl. IV-VIII; również do tych,

którzy wcześniej zaniedbując naukę, chcą zacząć „od teraz”

.

Warto wziąć w nim udział ze względu na:

 •   Dokładnie określony zakres wiedzy i umiejętności – wszystkie materiały są w jednym miejscu na stronie internetowej:  www.filotimo.pl  w zakładce MATERIAŁY.
 • Ciekawy i przyjemny sposób nauki: na bazie opowiadań, sentencji i współczesnych piosenek
 • Postępy mierzone w odniesieniu do własnych umiejętności ucznia, a nie w porównaniu do innych, zgodnie z powyższym mottem
 •   Możliwość uzyskania dyplomu określającego odpowiednio stopień zaangażowania.

DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych

DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM  za 86% – 99%  

DYPLOM LAUREATA za 100%.

Każdy uczeń, który uzyska wynik poniżej 50% otrzyma  DYPLOM UCZESTNIKA.

Ponadto uczniowie z  tytułem laureata dostaną nagrody książkowe.big

 

Do 19 listopada br. zgłoszenia chętnych uczniów

przyjmuje pani Dorota Cieloch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

 

Wymiana międzynarodowa 2019/2020

RUSZA CZWARTA EDYCJA WYMIANY MIEDZYNARODOWEJ

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły będą po raz czwarty uczestniczyć w wymianie międzynarodowej z uczniami z holenderskiego miasta Goenlo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Sportowymi wyjadą w maju do Groelno we wschodniej Holandii.

Z kolei w czerwcu to nasza szkoła będzie gościć uczniów z Holandii.

Wymiana stwarza uczniom możliwość zaznajomienia się z naszymi zwyczajami i tradycjami. Ponadto umożliwia uczniom naturalny sposób poznania języka, w autentycznych sytuacjach, aktywizuje do lepszego porozumienia międzynarodowego i rozwoju świadomości kulturowej.

Kilka wspólnie spędzonych dni, w gronie zagranicznych rówieśników, jest najlepszą okazją do przyjrzenia się ich stylowi życia. Może otworzyć uczniów na nowe doświadczenia i różnice kulturowe oraz umożliwia integrację językową, dzielenie się zainteresowaniami, jak również wspólne odkrywanie walorów miejsc, w których żyjemy.

Dzięki wymianie uczniowie mogą zawierać międzynarodowe znajomości i przyjaźnie. Mocno wierzymy, że każdemu uczestnikowi tego programu, obok niezapomnianych, bogatych przeżyć, pozostanie też doskonalsza znajomość języka obcego oraz swobodniejsza umiejętność komunikacji.

Sukces naszych uczniów w konkursie z języka angielskiego!

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zmierzyli się z pytaniami prestiżowego Europejskiego konkursu "The Big Challenge". W konkursie online wzięło udział 6423 szkół z 10 krajów Europy. 11.931 uczestników z Polski sprawdziło swoje kompetencje językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania. Wśród nich było 64 uczniów naszej szkoły. Nasi uzdolnieni gimnazjaliści z klas I-III mieli 45 minut na rozwiązanie testu, który sprawdzał wiedzę leksykalno-gramatyczną i kulturową, umiejętność czytania ze zrozumieniem
i słuchania (każdy z uczestników korzystał ze słuchawek).

Szczęśliwi i dumni z podjęcia wyzwania z ... THE BIG CHALLENGE !

Miejsca na podium w klasyfikacji szkolnej zajęli:
– w kategorii klas 1 gimnazjum:
1 miejsce – Wiktor Nowak z kl. 1d
2 miejsce – Jacek Bernaś z kl. 1b
2 miejsce – Nikodem Wieczorek z kl. 1d

– w kategorii klas 2 gimnazjum:
1 miejsce – Szymon Walaszek z kl. 2c
2 miejsce – Jakub Radwański z kl. 2c
3 miejsce – Adam Kita z kl. 2c
– w kategorii klas 3 gimnazjum:
1 miejsce – Aleksander Nowak z kl. 3c
2 miejsce – Adam Cwenar z kl. 3d
3 miejsce – Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b
Miejsca na podium w klasyfikacji wojewódzkiej zajęli:
– w kategorii klas 1 gimnazjum:
1 miejsce – Wiktor Nowak z kl. 1d
3 miejsce – Jacek Bernaś z kl. 1b
3 miejsce – Nikodem Wieczorek z kl. 1d

– w kategorii klas 2 gimnazjum:
2 miejsce – Szymon Walaszek z kl. 2c
3 miejsce – Jakub Radwański z kl. 2c
4 miejsce – Adam Kita z kl. 2c
– w kategorii klas 3 gimnazjum:
1 miejsce – Aleksander Nowak z kl. 3c / 36 miejsce w klasyfikacji krajowej
2 miejsce – Adam Cwenar z kl. 3d
3 miejsce – Grzegorz Tomaszyk z kl. 3b


Prestiżowe nagrody The Big Challenge oraz certyfikaty zostaną przekazane uczestnikom konkursu w czerwcu.


CONGRATULATIONS TO EVERYONE!

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu!
Zapraszam do udziału w kolejnej edycji za rok!
Dorota Cieloch
szkolny koordynator The Big Challenge

 

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
16
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy