Łącznikowe aktualności

21 października 2015 roku (środa) o godzinie 10.35 w bibliotece szkolnej odbędzie się zebranie łączników bibliotecznych, na które serdecznie zapraszamy. Obecność obowiązkowa.

 

 

REGULAMIN KLASOWYCH ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 

I. Łącznika wybiera każda klasa na początku roku szkolnego. Wchodzi on w skład samorządu klasowego. Pełni rolę pośrednika między biblioteką a Wychowawcą i zespołem klasowym.

II. Do zadań łącznika należy m.in.

- stały kontakt z biblioteką;
- obecność na zebraniach łączników;
- informowanie klasy o imprezach czytelniczych, konkursach organizowanych przez bibliotekę;
- przegląd rejestru zaległości (raz na dwa miesiące) celem stwierdzenia, którzy czytelnicy zbyt długo
  przetrzymują książki;
- informowanie uczniów o terminie zwrotu książek do biblioteki przed wakacjami, o możliwości wypożyczenia większej liczby książek na czas ferii i wakacji;
- propagowanie czytelnictwa w swojej klasie. Informowanie o nowościach książkowych w bibliotece;
- w przypadku, gdy uczeń z klasy przenosi się do innej klasy czy szkoły należy zgłosić to w bibliotece;
- na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzić, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki.   

III. Przywileje łączników bibliotecznych:

- możliwość wypożyczania książek z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów filmowych:
- pierwszeństwo w rezerwacji książek i innych materiałów bibliotecznych;
- aktywna postawa łącznika znajdzie odzwierciedlenie w pozytywnej uwadze mającej wpływ na semestralną i końcową ocenę z zachowania.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
26
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2440742

Partnerzy