Są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić …

Jestem po wrażeniem artykułu Nie płać za miłość dr Wiesława Baryły, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Autor wymienia życie, miłość, wolność osobistą, przyjaźń, lojalność, dobroczynność, postawy obywatelskie i patriotyczne,  jako te, których nie powinno się kupować. Odradza kierowania się  we wszystkim prostą i jakże wygodną, efektywną ekonomiczną  regułą podaży i popytu. Eh, gdyby tak prosto działał świat, to na rynku nikt by nie przegrywał i wszyscy byliby szczęśliwi.  Okazuje się, że psychologowie wyszli naprzeciw również  ekonomistom. Jedyny, jak do tej pory  Nobel z psychologii należy do Daniela Kahnemana i to właśnie w dziedzinie ekonomii.  Zdaje się on symbolicznie łączyć dwie odległe dziedziny życia – tą podporządkowaną regułom rynkowym i tą kierującą się korzyścią niematerialną.  Na podanym przykładzie: szwajcarskiej wioski, której mieszkańcy w referendum wypowiedzieli  się za lokalizacją w swoim pobliżu składowiska odpadów radioaktywnych dla czterech elektrowni atomowych, na poziomie 50,8%  a wprowadzona gratyfikacja pieniężna za podjętą decyzję spowodowała, iż poparcie dla składowiska spadło do 25%  albo historii z  izraelskich przedszkoli wprowadzających kary pieniężne za późne odbieranie dzieci, czego konsekwencją był dwukrotnie częstsze odbieranie dzieci po czasie. Całkiem wyraźnym przesłaniem jest również opis badania z udziałem licealistów wolontariuszy biorących udział w zbiórkach dobroczynnych, których organizatorzy podzielili na grupy i jedną  z nich zaczęli minimalnie opłacać. Okazało się, że wynagrodzenie wyraźnie zniechęciło wolontariuszy do jakichkolwiek zbiórek.   Autor pokazuje, że bezkrytyczne, bezrefleksyjne, przenoszenie  zasad rynkowych bezpośrednio na działania w sferze społecznej niszczy postawy prospołeczne, zabija motywacje wewnętrzną, zaangażowanie uczestników wymiany. Skutkiem jest wypieranie reguł wymiany społecznej przez reguły wymiany rynkowej.    Uważam, że w życiu społecznym  powinno nam zależeć  na eksponowaniu  reguł wymiany społecznej. Nam nauczycielom przede wszystkim, gdyż paramy się wychowaniem  i mamy duży  wpływ na rozwój innych ludzi.

Autor dr W. Baryła podkreśla, iż wymiana społeczna wymaga empatii, zaangażowania emocjonalnego, uważności na wzajemne zachowania, brania pod uwagę konsekwencji  emocjonalnych i społecznych osób uczestniczących w wymianie. Gdy tym czasem w wymianie rynkowej liczy się tylko zysk i strata np. wchodzę w relację, gdy mi się to opłaca. Na szczęście spotykam  w naszej szkole wielu uczniów i nauczycieli zaangażowanych, zmotywowanych  wewnętrznie do różnych  inicjatyw społecznych, na co dzień budujących relacje z innymi pełne życzliwości i empatii, ludźmi spontanicznymi, kierującymi się moralnymi zobowiązaniami i zwykłą ciekawością.      

Zapraszamy  uczniów i nauczycieli Naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskiej zbiórce środków opatrunkowych  BANDAŻE DLA AFRYKI. Zbieramy do 30 listopada 2014r. Liczymy na Was i dziękujemy za pomoc. Wolontariusze  i opiekunowie SKC Gimnazjum nr 1.

 

Przygotowała: Anna Zięba

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
10
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2456187

Partnerzy