WIELKI FINAŁ KONKURSU - POLONISTA ROKU 2017/2018!

Serdecznie informujemy, że Wielki Finał konkursu Polonista Roku 2017/2018 dla klas gimnazjalnych odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 8.00 w sali 43. Uczestnicy są zobowiązani
do przygotowania się z zagadnień wymienionych niżej pod tekstem informacyjnym. W ciągu 60 minut uczniowie wykażą się wszechstronną wiedzą polonistyczną. Tytuł Polonisty Roku otrzymuje osoba, która uzyska minimum 90% punktów możliwych do zdobycia. II i III miejsce w konkursie Polonista Roku otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę punktów możliwych do zdobycia, nie mniejszą jednak niż 85%. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Zagadnienia konkursowe, uczeń:
- rozróżnia środki stylistyczne i wskazuje ich funkcje,
- ocenia prawdziwość podanych zdań,
- odróżnia czasowniki dokonane i niedokonane,
- określa budowę utworu poetyckiego (rymy, liczba zgłosek),
- oddziela wyrazy pokrewne od bliskoznacznych,
- stosuje związki  frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie,
- rozpoznaje różne rodzaje podmiotów,
- wskazuje oboczności w temacie rzeczownika,
- wnioskuje na podstawie przesłanek,
- rozpoznaje problematykę utworu
- wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje,
- rozpoznaje intencję wypowiedzi,
- dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne.

Powodzenia! Wasi poloniści :)

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
3
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2703151

Partnerzy