POLONISTA ROKU ETAP II - KLASY IV

Konkurs Polonista Roku 2017/2018 dla klas IV

Etap II

Rozwiąż poniższe zadania. Przepisane lub wydrukowane i uzupełnione karty z imieniem
oraz nazwiskiem, a także kodem liczbowym i cyfrowym klasy, przekaż polonistom
do 26 marca 2018 r. Pamiętaj, że za 85% możliwych punktów do zdobycia otrzymujesz ocenę bardzo dobrą, a od 96% ocenę celującą z języka polskiego. Powodzenia!

1. Najbardziej znani autorzy baśni to Hans Christian Andersen oraz bracia Grimm. Rozpoznaj na podstawie krótkich opisów i zapisz tytuły 10 napisanych przez nich baśni
(10 punktów ):

 

Baśnie braci Grimm:

> Imię dziewczynki oddanej za karę przez rodziców czarownicy, której kradli sałatę z ogrodu; dziewczyna miała długie włosy jak ze złota;

 > Najmłodsze z nich schowało się przed wilkiem do szafki zegara;

 > Był tak mały, że ojciec dał mu na drogę igłę, która służyła za miecz;

 > Najmłodszy brat przyniósł ją dla śmiertelnie chorego ojca, a starsi bracia oskarżyli go,
że chciał go otruć;

 > Zgubił pantofelek na balu.

 

  Baśnie H. Ch. Andersena:

* Mieszkał w złotej klatce w pałacu chińskiego cesarza do czasu, aż zastąpiono go sztucznym
i wypędzono;

* Opowiada chłopcu bajkę, przynosi miłe sny, pryska dzieciom w oczy mlekiem, usypiając je;

* Gdy uratowała z tonącego statku królewicza, zakochała się w nim i chciała mieć śmiertelną duszę;

* Żołnierz miał je przynieść czarownicy, było ukryte wewnątrz starego pnia drzewa, strzegły go psy o ogromnych oczach;

* Chłopiec dostał go w prezencie, a on zakochał się w maleńkiej papierowej tancerce.

 

Wypisz kolejno tytuły 10 baśni:…………...................................................

 

2. Uzupełnij luki w wyrazach, zadbaj o poprawny zapis (10 punktów):

 

POWODZENIA! :)

 

Szczęśliwy numer

Na jutro
to
1
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2161517

Partnerzy