ETAP III - POLONISTA ROKU 2017/2018

Konkurs Polonista Roku 2017/2018

Etap III

Rozwiąż poniższe zadania. Przepisane lub wydrukowane i uzupełnione karty z imieniem
oraz nazwiskiem, a także kodem liczbowym i cyfrowym klasy, przekaż polonistom
do 28 lutego 2018 r. Pamiętaj, że za 85% możliwych punktów do zdobycia otrzymujesz ocenę bardzo dobrą, a od 96% ocenę celującą z języka polskiego. Powodzenia!

Zadanie 1. (0-5 p.)
Wstaw wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie:

a) Tytuły piszemy zawsze w (cudzysłów)……………………………………… .

b) Powstanie w (getto)………………… warszawskim miało miejsce w 1943 roku.

c) Nie lubię truskawkowego (kisiel)……………………………….. .

d) Z okazji (juwenalia) ………………………odbędzie się koncert znanego zespołu.

e) Jasiu, jak wrócisz ze szkoły, (wypłukać)………………….. wyprane ubrania!

Zadanie 2. (0-5 p.)

Popraw błędy w podanych zadaniach.

a) Nauczyciel WF-u zajmuje funkcję trenera naszej drużyny.

……………………………………………………………………………………

b) Staramy się nie przywiązywać uwagi do złośliwych komentarzy kibiców.

……………………………………………………………………………………

c) Wczoraj nasi chłopcy stoczyli zwycięski mecz z drużyną z III b.

……………………………………………………………………………………

d) W pierwszym meczu przeciwnik odniósł klęskę – było 0:4.

……………………………………………………………………………………

e) Podczas meczu duże znaczenie odgrywała pogoda.

……………………………………………………………………………………

Zadanie 3. (0-10 p.)

W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl 5 związków frazeologicznych
(zwroty i wyrażenia przenośne), następnie wypisz je i wyjaśnij ich znaczenie:

 

Raz, mniej więcej koło wtorku,

Młynarz kupił kota w worku

I z tym workiem, wyznam szczerze,

Biegał niczym kot z pęcherzem.

Przez to z teściem miał kłopoty

I czas jakiś darł z nim koty

Lub, jak ponoć o tym piszą,

Tak z nim igrał, jak kot z myszą.

Wreszcie, chociaż kawał gapy,

Spadł jak kot na cztery łapy,

Kota z worka wziął na stronę

I wykręcił go ogonem,

Mówiąc przy tym: „Dość tej psoty!

Pierwsze koty sio za płoty!”

Ot, historia sobie taka,

Tyle słów, co kot napłakał.

 

POWODZENIA! WASI POLONIŚCI :)

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
3
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2702911

Partnerzy