SZKOLNA LIGA JĘZYKOWA - ETAP III

Czas na etap III:

Odmiana czasowników

„Szłam i szedłem"

 

Poszłem, przyszłem, doszłem, weszłem, zeszłem – mówi dziś co trzeci chłopak

w Polsce. A co czwarty – wzięłem, zaczęłem, zapięłem. I wszyscy oni nawet nie

przypuszczają, że gramatycznie babieją! Ponieważ one – nasze kochane dziewczyny

i kobiety – mówią poszłam, przyszłam, doszłam, weszłam, zaszłam, wzięłam, zaczęłam,

zapięłam, chłopcy – na wzór poszłam, przyszłam – tworzą niepoprawne formy

poszłem, przyszłem, a na wzór wzięłam, zaczęłam – niepoprawnie wzięłem, zaczęłem.

Głośno więc wołam: nie dajcie się, panowie, i pamiętajcie, mówiąc o sobie,

że męskie postacie tych czasowników to: poszedłem, przyszedłem, doszedłem,

wszedłem, zaszedłem oraz wziąłem, zacząłem, zapiąłem (w ostatnich trzech wyrazach

ą przed ł wymawia się, oczywiście, tak jak o).

Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
Gdańsk 1996.

 

Oto zadania trzeciej części SLJ – odmiana czasowników:

1. Uzupełnij brakujące litery (9 p.):

    Wszyscy zawodnicy stan...li w rzędzie. Sędzia zerkn...ł na zegarek, kiwn...ł głową, podniósł chorągiewkę i rozpocz...ł wyścig. Ruszyli! Pomkn...li przed siebie.

    Szybko na prowadzenie wysun...ł się faworyt szkoły - Andrzej. W okamgnieniu min..ł rywali. Kibice przylgn...li do barierki, aby widzieć jak najwięcej. Lecz nagle...Cóż to? Chyba się potkn...ł! Zacz..ł kuleć! Co za pech! Stan...ł przy drzewie. Czyżby zwichn...ł nogę? Zrezygnował z wyścigu. A tak bardzo pragn...ł zwyciężyć...

 

2. Odmień w obu liczbach trybu przypuszczającego czasownik płynąć". (3p.)

 

3. Uzupełnij  (3 p.): 

 

         mówić                               mówiłam                           mówią

 

         rozumieć

 

         lubić

 

         umieć

 

4. Napisz historyjkę, w której opiszesz, jak spędziłeś czas dowolnego popołudnia (4 - 5 zdań). Wykorzystaj przynajmniej sześć z podanych czasowników i użyj ich w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego. (5 p.)

zacząć, trzasnąć, wziąć, podjąć, przyjąć, odpocząć, ziewnąć, zamknąć, usnąć, ścisnąć, pisnąć, zająć

 

Dostarczajcie rozwiązania trzeciego etapu SLJ do swoich polonistów
na kartkach podpisanych własnym imieniem i nazwiskiem do 26 lutego br.

POWODZENIA!
WASI POLONIŚCI

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
20
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2438128

Partnerzy