SZKOLNA LIGA JĘZYKOWA - ETAP I

Czas na I etap:

Językowe „pożyczki”, czyli wyrazy obce

Polszczyzna zmienia się w takim tempie, że nie nadążają za tymi zmianami już nie tylko słowniki, ale także zwykli użytkownicy. Kiedy w księgarni pytamy o zwykły, wydawałoby się, kalendarz kieszonkowy, zostajemy pouczeni przez ekspedientkę, że ów pospolicie brzmiący kalendarzyk to organizer. Wymawiany – rzecz jasna – po angielsku. Giną więc podkoszulki, a zamiast nich mamy t-shirty, zamiast sklepów – shopy, zamiast kanapek – sandwicze.

                Angielski jest modny i, jak twierdzi jednak profesor Jerzy Bralczyk – przydatny, bo musimy o wielu sprawach mówić językiem, który zbliża nas do innych. Najlepiej, jeśli już zapożyczamy obce słowa, aby były one wchłaniane przez system języka polskiego, tzn. żeby dawać słowom z obcego języka polskie końcówki, polską odmianę, zmieniać fonetykę i ortografię. Językoznawca sądzi, że zapożyczenia nie są groźne, że nie ma co szat rozdzierać, ani trąbić na alarm, najwyżej można potępiać śmieszne mody, nieuzasadnione zapożyczenia i niezgodne z polskimi zwyczajami słowotwórcze mechanizmy.
Optymiści powiedzą, że internacjonalizmy, czyli wyrazy, które mają „międzynarodowy” charakter, świadczą
o zacieśnianiu się kontaktów między narodami, a jest to charakterystyczne dla współczesnych czasów
i pozwala na szybką wymianę informacji.

               

Oto zadania pierwszej część SLJ – zapożyczenia:

Ćwiczenie 1.

Uzupełnij luki wyrazami: afirmacja, inklinacja, inicjacja, sanacja, protekcja.

…………………………… – skłonność, chęć, sympatia do kogoś.

…………………………… - uzdrowienie.

…………………………… - potwierdzenie, uznanie czegoś.

…………………………… - poparcie.

…………………………… - zapoczątkowanie.

 

Ćwiczenie 2.

Co to są makaronizmy? Podaj pięć wyrazów (przykładów).

 

Ćwiczenie 3.

Połącz wyrazy z obu kolumn, tworząc pary synonimiczne:

prosperować                                                       przeczyć

preferować,                                                         przedkładać,

emanować,                                                         promieniować,

negować,                                                             rozwijać się.

 

Ćwiczenie 4.

Wyjaśnij często spotykane wyrażenia łacińskie:

ad rem - …………………………

ad hoc - …………………………

 

Dostarczajcie rozwiązania pierwszego etapu SLJ do swoich polonistów
na kartkach podpisanych własnym imieniem i nazwiskiem do 13 listopada br.

POWODZENIA!
POLONIŚCI Z GM-1 w M-CZU

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
24
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1889319