Konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziau w konkursie plastycznym:))

 

 

Regulamin konkursu plastycznego Bohaterowie Niepodległości.

Organizatorem konkursu plastycznego „Bohater Niepodległości” jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Konkurs jest adresowany tylko dla uczniów naszej szkoły.

Cele:

 1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
 2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości .
 3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.
 4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.

Uczestnicy:

 

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły
 2. Ustala się grupy wiekowe wg, których komisja dokona oceny prac.
 • Grupa przedszkolna – klasy z „0”.
 • Klasy 1,2,
 • Klasy 4,5
 • Klasy 7, 8 i klasy gimnazjalne.

 

Zadanie:

 1. Tematem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej ukazującej zdaniem uczestnika najważniejszych bohaterów, bohatera Polski na przestrzeni minionych lat. Osoby, która przyczyniła się bezpośrednio do odzyskania niepodległości przez nasz kraj lub w kolejnych latach walczyła o wolność. Postać z czasów odległych lub żyjąca dzisiaj, a swoją postawą patriotyczną, dokonaniami przyczyniła się do idealizacji Polski.
 2. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna, wykonana samodzielnie. Dowolną techniką - malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka, wyklejanie, kolaż, techniki łączone.
 3. Wielkość prac:
 • Grupa przedszkolna – klasy „0”, klasy 1,2,4 mały A4 blok.
 • Klasy 5,7,8 i gimnazjum duży A3 blok.
 1. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
 2. Praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszczasz.
 3. Prace należy dostarczyć do sekretariatu osobiście do dnia 16.11. 2018r.

Postanowienia końcowe:

 1. Oceny prac zgłoszonych przez uczestników dokona Komisja powołana przez Dyrektora szkoły, która dokona wyboru najlepszych dzieł konkursowych w każdej z grup wiekowych. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
 2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 3. Najlepsze prace wezmą udział w wystawie na terenie szkoły i zostaną opublikowane na stronie Internetowej.

 

KK


 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
12
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy