V Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zawodach pływackich.               

REGULAMIN ZAWODÓW

I . CELE   

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Propagowanie pływania jako czynnej formy spędzania wolnego czasu.            

3.Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich uczniów naszej.

II. MIEJSCE I DATA ZAWODÓW

Pływalnia „Kasztelanka” w Międzyrzeczu 21.01.2015 r.

III. UCZESTNICY

Uczniowie klas I, II, III Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu,
którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich
na dystansach określonych regulaminem zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.01.2015r. u nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, styl pływacki oraz podpis.

3. Osoby zgłoszone muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

V. STYLE , KONKURENCJE, KATEGORIE WIEKOWE

1. KATEGORIA ( klasa I dziewczęta)

• Dystans 25 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;

2. KATEGORIA ( klasa I chłopcy)

• Dystans 25 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;

3. KATEGORIA (klasa II dziewczęta)

• Dystans 50 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;

4. KATEGORIA (klasa II chłopcy)

• Dystans 50 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;

5. KATEGORIA (klasa III dziewczęta)

•  Dystans 50 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;

6. KATEGORIA (klasy III chłopcy)

• Dystans 50 m stylem klasycznym, grzbietowym, kraulem;        

  SZTAFETY 4 x 25 m w poszczególnych poziomach klasowych
(2 dziewczynki i dwóch chłopców),
dopuszcza się sztafetę z przewagą liczbową dziewcząt.

VI. KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Sędzia główny zawodów- Mirosława Gemborowska;

2. Spiker zawodów - Marcin Jędrowski;

3. Sędziowie mierzący czas (torowi):

a) Małgorzata Olewska;

b) Elżbieta Podgajska;

c) Starter – Janusz Malinowski.

VII. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW

1. Każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach
indywidualnych i w sztafecie.

2. Kolejność rozgrywania konkurencji:

a)  styl klasyczny (żabka) – naprzemiennie dziewczęta i chłopcy z kl. I, II, III;

b) styl grzbietowy – naprzemiennie dziewczęta i chłopcy z kl. I, II, III;

c)  kraul – naprzemiennie dziewczęta i chłopcy z kl. I, II, III;

d) sztafety – klasy I, II, III.

VIII. PUNKTACJA ZAWODÓW

1. W czasie zawodów będzie prowadzona punktacja zespołowa.

2. I miejsce – 7 pkt za konkursy indywidualne, 14 pkt za sztafetę.

3. II miejsce – 5 pkt za konkursy indywidualne, 10 pkt za sztafetę.

4. III miejsce – 4 pkt za konkursy indywidualne, 8 pkt za sztafetę.

5. Każdy zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 pkt za uczestnictwo w zawodach.

IX. NAGRODY

1. Za zajęcie miejsc I – III w każdej konkurencji uczestnicy otrzymują medale.

2. Drużyna, która otrzyma największą ilość punktów, otrzyma dyplom klasyfikacji drużynowej.

3. Każdy uczeń uczestniczący w zawodach otrzymuje 5 punktów z wychowania fizycznego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczeń nie może startować w zawodach, jeżeli:

a)  nie dostarczył pisemnej zgody rodziców lub opiekunów;

b) nie zapoznał się z regulaminem zawodów;

c) nie zapoznał się z regulaminem pływalni.

2.  W sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów.

 

M.G.

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
29
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Licznik odwiedzin

2277978

Partnerzy